Konkurs literacki

dla klas V–VIII szkól podstawowych i ponadpodstawowych
"Gazeta okolicznościowa z pobytu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Krakowie w czerwcu 1787 roku"

Stanisław August Poniatowski 16 czerwca 1787 roku przybywa do Krakowa. Zamek Królewski na Wawelu na dwa tygodnie staje się siedzibą polskiego władcy. Król udziela audiencji, uczestniczy w przyjęciach oraz odwiedza wiele pałaców i kościołów. Szczególnego znaczenia nabiera jego wizyta w kościele Świętego Michała Archanioła na Skałce. Zgodnie z wielowiekową tradycją do tej świątyni pielgrzymowali polscy monarchowie przed uroczystościami koronacyjnymi.
Odstąpiono od tego zwyczaju w roku 1764, koronując Stanisława Augusta w Warszawie. Po latach, udając się w pielgrzymce z wawelskiej katedry na Skałkę, do miejsca męczeńskiej śmierci Świętego Stanisława biskupa, król symbolicznie dopełnia ceremoniału, a miastu przywraca jego dawną rangę. 

Wyobraźcie sobie, że udzielono Wam pełnomocnictwa i możecie współuczestniczyć w wizycie króla, relacjonując jej przebieg. Waszym zadaniem będzie wydanie gazety okolicznościowej. Nadajcie jej ciekawy tytuł i językiem współczesnego dziennikarstwa opiszcie wizytę monarchy w Krakowie oraz towarzyszące jej wydarzenia ze świata 1787 roku. Nie zapomnijcie o obyczajowych i kulturowych ciekawostkach czasów stanisławowskich, a także o oryginalnych reklamach.

Regulamin konkursu zostanie zamieszczony 2 września 2019 roku.