Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Konserwacja cegiełek

386 sztuk kamiennych cegiełek wawelskich oraz 5 renesansowych detali architektonicznych. Zakończono proces konserwacji zachowawczej trwający od 28 grudnia 2017.
Prace konserwatorskie przeprowadzała firma Konserwatorska Piotr Białko ZABYTKI MALARSTWA RZEŹBY ARCHITEKTURY Spółka z o.o., pod kierownictwem mgr Agaty Wiaderny.

Jak widać na załączonych fotografiach stan zachowania zwłaszcza cegiełek wawelskich wymagał od konserwatorów wielu dni cierpliwej i nieśpiesznej pracy aby uzyskać pożądany efekt.

Komisja Konserwatorska pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Smazy – rzeczoznawcy Ministra Kultury w dziedzinie rzeźba, detal i powierzchnie architektoniczne, zebrana w dn.15 czerwca 2018 r. oceniła bardzo wysoko pracę konserwatorów. Komisja stwierdziła iż prace wykonano zgodnie z programem i zaleceniami z poprzednich komisji. Podkreślono szczególną wrażliwość wykonawców na zachowanie wartości historycznych nawarstwień.

Zadanie realizowane było w ramach przygotowań do wystawy „Wawel Odzyskany”
Projekt „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fot. Agata Wiaderny
Zamek Królewski na Wawelu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości”.
VIII Oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Celem strategicznym Projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego zabytkowej zabudowy wzgórza wawelskiego w Krakowie oraz posiadanych zbiorów na rzecz rozwoju kompetencji kulturowych społeczeństwa.
Celem ogólnym Projektu jest remont zabytkowej infrastruktury wzgórza wawelskiego, ochrona zabytkowych muzealiów oraz dostosowanie przestrzeni kulturowej do potrzeb współczesnych odbiorców.

Podstrona Projektu

www.mapadotacji.gov.pl