Konserwacja cegiełek

386 sztuk kamiennych cegiełek wawelskich oraz 5 renesansowych detali architektonicznych. Zakończono proces konserwacji zachowawczej trwający od 28 grudnia 2017.
Prace konserwatorskie przeprowadzała firma Konserwatorska Piotr Białko ZABYTKI MALARSTWA RZEŹBY ARCHITEKTURY Spółka z o.o., pod kierownictwem mgr Agaty Wiaderny.

Jak widać na załączonych fotografiach stan zachowania zwłaszcza cegiełek wawelskich wymagał od konserwatorów wielu dni cierpliwej i nieśpiesznej pracy aby uzyskać pożądany efekt.

Komisja Konserwatorska pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Smazy – rzeczoznawcy Ministra Kultury w dziedzinie rzeźba, detal i powierzchnie architektoniczne, zebrana w dn.15 czerwca 2018 r. oceniła bardzo wysoko pracę konserwatorów. Komisja stwierdziła iż prace wykonano zgodnie z programem i zaleceniami z poprzednich komisji. Podkreślono szczególną wrażliwość wykonawców na zachowanie wartości historycznych nawarstwień.

Zadanie realizowane było w ramach przygotowań do wystawy „Wawel Odzyskany”
Projekt „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
fot. Agata Wiaderny