Konserwacja obrazu

Feloks Szczęsny-Kowarski „Kobieta z pochodnią”
Zakończono konserwację obrazu sztalugowego oraz ramy do tego obrazu, rozpoczętą w dniu 25 kwietnia 2018.

Konserwację prowadziła firma „RENESANS” mgr Anna Koszarska.

Obraz przeznaczony do ekspozycji na wystawie „Wawel Odzyskany” w sali zatytułowanej Wawel i artyści.

Komisja Konserwatorska pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Ostrowskiego i dr hab. Ewy Wiłkojć po zapoznaniu się z przebiegiem konserwacji stwierdziła, że przeprowadzone prace konserwatorskie obrazu i ramy zostały wykonane zgodnie z programem konserwatorskim i zasadami konserwatorskimi.

Pani konserwator Anna Koszarska przeprowadziła także na prośbę Zamku badania fizyko-chemiczne materiału zdjętego z odwrocia obrazu. Na tej podstawie miało się rozstrzygnąć czy właśnie ten obraz był zamontowany w plafonie w Kurzej Stopce. Badania te nie dały jednoznacznej odpowiedzi. Konserwator stwierdziła, że można jednak zaryzykować takie stwierdzenie.

Zadanie realizowane było w ramach przygotowań do wystawy „Wawel Odzyskany”
Projekt „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury