Wystawa czasowa "Nie tylko Bruegel i Rubens. Malarstwo Niderlandów na Wawelu"

Wystawa malarstwa niderlandzkiego

Archiwalne
infografika wystawy
Obrazy ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego w Gdańsku
Wystawa w salach drugiego piętra Zamku Królewskiego na Wawelu to szeroka panorama twórczości artystycznej w czasach Pietera Bruegla i Pietera Paula Rubensa.
Zamek Królewski na Wawelu przedstawia interesującą panoramę malarstwa niderlandzkiego z czasów Pietera Bruegla i Pietera Paula Rubensa. "Wystawę Nie tylko Bruegel i Rubens. Malarstwo Niderlandów na Wawelu" zobaczymy od 30 listopada do 27 lutego 2022. Większość prezentowanych prac pochodzi ze zbiorów wawelskich, uzupełniają je obrazy z kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku.

uwaga - wystawa przedłużona do 13 marca 2022

⇒ strona wystawy

⇒ wydarzenia towarzyszące
Infopress