Międzynarodowa konferencja naukowa

kolaż zdjęć, na dole barwny bukiet kwiatów, z lewej strony widoczny fragmant szlacheckiego dworku, z prawej portret kobiety w stroju z epoki
1-3 czerwca 2022, Centrum Wystawowo-Konferencyjne
"Od otoczenia władcy do dworu magnackiego. Ewolucja środowiska dworskiego od średniowiecza do schyłku XVIII wieku”. Międzynarodowa konferencja naukowa pod takim tytułem odbywa się w dniach 1-3 czerwca w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym Zamku Królewskiego na Wawelu.

Organizatorzy:
Instytut Historii i Archiwistyki UniwersytetuPedagogicznego w Krakowie
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego wKatowicach
Zamek Królewski na Wawelu