Spis cegiełek

Wyświetl na stronie:
51. Jan Götz-Okocimski z Rodziną, Okocim
52. Jan Götz-Okocimski z Rodziną, Okocim
53. Towarzystwo Lekarskie, Kraków
54. Pamięci śp. dra Michała Koya - Rodzina
55. Kazimierz Piliński z Tarnowca
56. Bezimienny
57. Główny Urząd Cłowy w Krakowie
58. Spadkobiercy Oskara Rudzińskiego z Osieka
59. Uniwersytet Jagielloński
60. T. i H. Dobija Dziubczyńscy z Tarnowa
61. Urzędnicy Starostwa z Tarnowa
62. Janowa hr. Tarnowska z Dzikowa
63. Zdzisławowie hr. Tarnowscy z Dzikowa
64. Szczepanowie hr. Tarnowscy z Chorzelowa
65. Inż. Edward Klug ze Skierniewic
66. Konstancja z hr. Zamoyskich ks. Sanguszkowa
67. Roman ks. Sanguszko w Gumniskach
68. Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Krakowie
69. Tadeusz i Jadwiga Dwerniccy ze Lwowa
70. Oficerowie 6 Pułku Artylerii Polowej
71. Aleksander Kostecki notariusz z Radomia
72. Hallerowie z Jurczyc
73. Antoniowie hr. Wodziccy z Niedźwiedzia
74. Juliuszowie hr. Bielscy z Rychcic
75. Monika i Jakub Szykierowie z dziećmi Janką i Walusiem
76. Ludwik Peszkowski dyr. Szkoły Miejskiej im. Władysława Jagiełły
77. Grażyna Zakrzewska z Sosnowca
78. Witold Tomicki K
79. Rodzina Jaksa Konarskich
80. V Komisariat Policji w Podgórzu
81. Maria Reklewska, Mirogonowice
82. Adolf Rechter przemysłowiec w Przemyślu
83. Oficerowie i Szeregowi Dywizjonu Żandarmerii 5, Kraków
84. Szwadron Zapasowy Dywizjonu Żandarmerii 5, Kraków
85. Wojskowy Szpital Okręgowy, Kraków
86. 20 Pułk Piechoty Ziemi Krakowskiej
87. Józef i Maria Przedpełscy z Sosnowca
88. B. Kasprowicz z Gniezna
89. Dawny Resurs Krakowski
90. Alfred z Chłapowa Chłapowski
91. Krzysztof hr. z Brudzewa Mielżyński
92. Rudolf i Julia Rosińscy, Kraków
93. Przemysłowcy małopolscy dla uczczenia zasług Wilhelma Eltersa
94. Fabryka Przetworów Tłuszczowych Spółka Akcyjna w Trzebini
95. Oficerowie sztabu gen. artylerii Szeptyckiego
96. Rodzina hr. Lasockich
97. Towarzystwo Handlowe Bracia Rolniccy
98. Dudziński, Potuczek, Rajski - Wapienniki i Kamieniołomy, Szaflary i Rogoźnik w Nowym Targu
99. Urzędnicy Poczty i Telegrafu, Kielce
100. Tadeuszowie Bohdanowiczowie, Kraków