Spotkania dla Seniorów

prelekcje, zwiedzanie ekspozycji stałych
Podczas spotkań seniorzy pogłębiają wiedzę dotyczącą wawelskich zbiorów, poznają pracownie konserwatorskie oraz oddziały: Zamek Pieskowa Skała i Dwór w Stryszowie.

Prelekcje poświęcone odnośnym zagadnieniom prowadzą kierownicy poszczególnych działów i specjaliści związani z Zamkiem Królewskim na Wawelu.

Zajęcia zostały odwołane do końca 2020 roku.