Wawel w fotografii Stanisława Kolowcy

Zamek poszukuje spadkobierców.
Zamek Królewski na Wawelu wzywa wszystkich spadkobierców fotografa Stanisława Kolowcy, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia (1lipca 2019 - 30 września 2019), zgłosili się do Zamku w celu uregulowania kwestii praw autorskich do fotografii wymienionego, znajdujących się w zbiorach muzeum. Po tym terminie ewentualne roszczenia spadkobierców Zamek zaspokoi według obowiązujących w muzeum stawek.