Kolekcja Lanckorońskich cz. II – Gabinet Włoski

Cykl: Spotkania dla Seniorów

Wykład
Spotkania dla Seniorów, grupa III
kontynuacja dla grupy II/2018 – brak możliwości rezerwacji dla nowych uczestników
prowadzenie: dr Joanna Winiewicz-Wolska

UWAGA - wykład "Archeologia Wawelu - Wawel obronny" dr Janusza Firleta PRZENIESIONY NA 14 WRZEŚNIA!