Kolekcja Lańckorońskich, cz. I /Seniorzy gr. III

Wykład
dr Joanna Winiewicz-Wolska