Kolekcja Lanckorońskich (Spotkania dla Seniorów)

Cykl: Spotkania dla Seniorów

Wykład
Spotkania dla Seniorów, grupa III
kontynuacja dla grupy II/2018 – brak możliwości rezerwacji dla nowych uczestników
prowadzenie:dr Joanna Winiewicz-Wolska