Matejko | Król polskich dzwonów i jego fundator

Wystawa: Matejko. Od wielkiego dzwonu

Dla rodzin z dziećmi
infografika wydarzenia
rodziny z dziećmi 10–13 lat
Czasy panowania Zygmunta I Starego to okres intensywnej przebudowy królewskiej rezydencji, powstania najpiękniejszej rodowej kaplicy Jagiellonów, a także fundacja dzwonu nazwanego na cześć króla jego imieniem. Do dzisiaj z wieży katedry wawelskiej swoim dźwiękiem dzwon przypomina nam o najważniejszych wydarzeniach kościelnych i państwowych rocznicach.
miejsce: wystawa Wawel Zaginiony, pokaz obrazu Jana Matejki
prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ; koncepcja i nadzór merytoryczny: Robert Adamczak, Bożena Litewka (Dział Edukacji)