Polska w Europie XVI wieku. Dyplomacja czasów ostatnich Jagiellonów

Cykl: Wydarzenia towarzyszące wystawie

Wystawa: Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921

Wykład
WAWEL ZNANY I NIEZNANY
dr hab. Marek Janicki (Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski)
Wykład będzie omówieniem miejsca Polski i Litwy w Europie XVI wieku– głównych kierunków i problemów dyplomacji jagiellońskiej. Przedstawione zostaną sylwetki wybranych dyplomatów czasów Zygmunta I i Zygmunta II Augusta. Osobna uwaga poświęcona zostanie świadectwom pozostawionym przez szesnastowiecznych dyplomatów polskich i obcych. Zilustrowane zostanie znaczenie korespondencji dyplomatycznej, a także raportów, takich jak "relacje końcowe" nuncjuszy apostolskich, które zawierają nie tylko cenne opinie o Polsce i Litwie, ale również istotne szczegóły do scharakteryzowania Zygmunta Augusta i jego aktywności kolekcjonerskiej.

Zasady udziału

wydarzenie online, platforma Teams, maksymalna liczba uczestników: 40 osób
godz. 18.00, czas trwania: ok. 45 minut
udział bezpłatny, obowiązuje rezerwacja: rezerwacja@wawelzamek.pl

Zasady zapisu:
  1. Chęć uczestnictwa w wykładzie należy zgłosić drogą e-mailową na adres rezerwacja@wawelzamek.pl
  2. Zgłoszenia można przesyłać do końca dnia poprzedzającego wydarzenie
  3. W dniu wykładu do godziny 12:00 zostanie przesłany link do wydarzenia
  4. Jeżeli nie otrzymają Państwo linka do wydarzenia prosimy o kontakt tel. 12 422-51-55, wew. 341
  5. Tłumacz PJM. Potrzebę tłumaczenia na polski język migowy prosimy dodatkowo zgłaszać (minimum 3 dni przed wykładem) drogą e-mailową na adres mprawelska@wawelzamek.pl