Sztuka Wschodu nieczynna do odwołania.

Średniowieczne koronacje królewskie Piastów i Jagiellonów w katedrze wawelskiej

Cykl: Wokół wystaw czasowych

Wystawa: Skarby epoki Piastów.
Wystawa w 700. rocznicę koronacji Władysława Łokietka

Wykład
prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Instytut Historii UJ)
  • wstęp wolny
Na wykładzie najpierw zostanie zaprezentowany historyczny kontekst odrodzenia się Królestwa Polskiego na przełomie XIII i XIV wieku i przeniesienia miejsca koronacji królewskich z Gniezna do Krakowa. Następnie omówione zostaną krakowskie koronacje: Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka i Jana Olbrachta. Ponadto ukazany zostanie rytuał koronacyjny i jego rozwój w wiekach XIV i XV, a także znaczenie koronacji królewskiej dla ideologii władzy monarszej.