Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Teki Tomasza Prylińskiego

Wystawa: Wawel Odzyskany

Wykład
kolorowy rysunek przedstawiający projekt odbudowy zamku wawelskiego
Halina Billik (Zamek Królewski na Wawelu)
W związku z decyzją o przeznaczeniu zamku na rezydencję cesarza Franciszka Józefa I 7 czerwca 1881 Wydział Krajowy sejmu galicyjskiego powierzył Tomaszowi Prylińskiemu wykonanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia prac restauracyjnych. Miała ona obejmować wykonanie planów zamku „w stanie, w jakim znajdował się, kiedy był rezydencją królów oraz w stanie, w jakim znajduje się obecnie, a także szczegółowej sytuacji budynków i otoczenia”. Ukończona w październiku 1882 dokumentacja wieńczyła długi okres pomiarów prowadzonych w terenie, badań architektonicznych oraz studiów historycznych. Składają się na nią rysunki Prylińskiego, fotografie Stanisława Bizańskiego (1846–1890) oraz opisy w języku polskim i niemieckim. Została podzielona na trzy zespoły – tzw. Teki.

Wydarzenia powiązane