Uwagi o dworze Zygmunta Augusta

Cykl: Wydarzenia towarzyszące wystawie

Wystawa: Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921

Wykład
WAWEL ZNANY I NIEZNANY
dr hab. Marek Ferenc (Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński)
Dwór królewski Zygmunta Augusta to problem niezwykle złożony i wielowątkowy. Można zajmować się nim w kategoriach politycznych, organizacyjnych, społecznych, obyczajowych, kulturalnych i wielu innych. Nie będziemy utaj rozstrzygać wszystkich zagadnień związanych z działalnością polskiego dworu królewskiego ostatniego Jagiellona. Będziemy jedynie w sposób fragmentaryczny i wybiórczy, w formie krótkich uwag, przedstawić niektóre kwestie związane z funkcjonowaniem najbliższego otoczenia Zygmunta Augusta, mamy nadzieję, że uda się w ten sposób nieco przybliżyć tę problematykę. Rzeczą znamienną jest, że w odróżnieniu od czasów panowania Zygmunta I Starego w okresie rządów jego syna wyraźnie zmniejszyła się rola Wawelu. Główną siedzibą monarchy pozostawał on do 1553 roku. Potem Zygmunt August w pewnym stopniu powrócił do średniowiecznego modelu króla podróżującego. Najchętniej przebywał w Wielkim Księstwie Litewskim, a szczególnie upodobał sobie Podlasie (w 1569 roku inkorporowane do Polski). Częste przemieszczanie się dworu monarszego nie sprzyjało jego pracy i nie wzmacniało znaczenia, czemu w dużym stopniu sprzyjały cechy charakteru samego króla. Bez wątpienia nastąpił pewien regres życia dworskiego, zwłaszcza jeśli porównamy je z czasami Zygmunta Starego i Bony Sforzy. Z drugiej strony otoczenie ostatniego Jagiellona stało się wzorem dla jego następców i punktem odniesienia dla dworów elekcyjnych władców Rzeczpospolitej.

Zasady udziału

wydarzenie online, platforma Teams, maksymalna liczba uczestników: 40 osób
godz. 18.00, czas trwania: ok. 45 minut
udział bezpłatny, obowiązuje rezerwacja: rezerwacja@wawelzamek.pl

Zasady zapisu:
  1. Chęć uczestnictwa w wykładzie należy zgłosić drogą e-mailową na adres rezerwacja@wawelzamek.pl
  2. Zgłoszenia można przesyłać do końca dnia poprzedzającego wydarzenie
  3. W dniu wykładu do godziny 12:00 zostanie przesłany link do wydarzenia
  4. Jeżeli nie otrzymają Państwo linka do wydarzenia prosimy o kontakt tel. 12 422-51-55, wew. 341
  5. Tłumacz PJM. Potrzebę tłumaczenia na polski język migowy prosimy dodatkowo zgłaszać (minimum 3 dni przed wykładem) drogą e-mailową na adres mprawelska@wawelzamek.pl