Wawel w XVI wieku – XVI wiek na Wawelu | dzień 2.

Konferencje
infografika wydarzenia
konferencja naukowa
Serdecznie zapraszamy na obrady drugiej – po zeszłorocznych obradach poświęconych XVIII stuleciu na Wawelu – konferencji naukowej z cyklu Sympozja wawelskie, której celem będzie ukazanie szeroko rozumianych historycznych, artystycznych oraz kulturowych zjawisk związanych z XVI-wieczną rezydencją królewską oraz katedrą krakowską. W trakcie konferencji poruszone zostaną aspekty związane nie tylko z renesansową przebudową zamku królewskiego, ale również z osobistościami powiązanymi z dworem królewskim, patronatem artystycznym – nie tylko w kręgu dworskim, ale również kapituły krakowskiej a także ceremonii i obyczajów, które zaobserwować można było na XVI-wiecznym wzgórzu wawelskim. Osobną kwestią są zagadnienia związane z zabytkami pochodzącymi z XVI stulecia w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu oraz ich konserwacją.

23–25 listopada 2023
Centrum Wystawowo-Konferencyjne
wstęp wolny
pełny program konferencji

24 XI, piątek

9:00
Dr Anna Horeczy Humanizm jako dworska szata w czasach Zygmunta Starego (20 min.)
Dr hab. Radosław Rusnak „Te salice evinctus flavos pater Istula crines vocat”. Ikonograficzna glosa do elegii III 5 Jana Kochanowskiego (20 min.)
Prof. dr hab. Elwira Buszewicz Podwodny Wawel? Opis zamku Wisły w epitalamium Joachima Bielskiego na ślub Stefana Batorego (20 min.)

10:00 Dyskusja (15 min.)
10:15 Przerwa kawowa (15 min.)

10:30
Prof. dr hab. Ryszard Wieczorek Muzyka i patronat w świetle listów dedykacyjnych: Wacław z Szamotuł, Valentin Bakfark i król Zygmunt II August (20 min.)
Dr Elżbieta Zwolińska Czyżby cichy dwór??? O instrumentach muzycznych „omnis generis, materiae et formae” z testamentu Zygmunta Augusta i ich użytkownikach (20 min.)
Dr Patryk Kencki Iudicium Paridis, czyli co wiemy o renesansowych przedstawieniach teatralnych na Wawelu? (20 min.)

11:30 Dyskusja (15 min.)
11:45 Przerwa kawowa (15 min.)

12:00
Dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba Zabawa sortilegium Zygmunta Starego (1532): wróżby i śmiechy (20 min.)
Dr hab. Jarosław Dumanowski Kapłon do muszkateli, manna i niedźwiedzia łapa. Jedzenie na zamku wawelskim w XVI w. (20 min.)
Dr Magdalena Kunińska Paweł Popiel czyta rachunki królewskie i dekonstruuje mit panowania Zygmunta I (20 min.)

13:00 Dyskusja (15 min.)
13:15 Przerwa obiadowa (1h 30 min.)

14:45
Ladislas Latoch Wawel „ozdobą całej Polski” – Rezydencja królów polskich w nieznanej relacji sekretarza posła weneckiego z 1574 roku (20 min.)
Felix Schmieder The spatiality of a failed engagement: The residences of Anna Jagiellonka and Henry Valois in Cracow 1574 (20 min.)
Dr Dominik Kadzik Rezydencja królewska bez monarchy – Wawel w czasach Stefana Batorego (20 min.)

15:45 Dyskusja (15 min.)
16:00 Przerwa kawowa (15 min.)

16:15
Jerzy Żmudziński Królowa Anna Jagiellonka na Wawelu. Uwagi w 500-lecie urodzin (20 min.)
Dr Aleksandra Barwicka-Makula Królowa Anna Habsburżanka w przestrzeni Zamku Królewskiego na Wawelu (20 min.)

16:55 Dyskusja (15 min.)

cd. konferencji w piątek, 25 XI

Sympozja wawelskie

Cykl interdyscyplinarnych konferencji naukowych, których celem jest nakreślenie szeroko rozumianych historycznych, artystycznych oraz kulturowych zjawisk związanych z rezydencją królewską, katedrą krakowską oraz samym wzgórzem wawelskim. Osobną, lecz równie ważną kwestią są zagadnienia związane z zabytkami z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu, prowadzące do jeszcze lepszego rozpoznania różnorodnych zbiorów muzealnych oraz ich konserwacją. Interdyscyplinarne i wieloaspektowe obrady umożliwiają prezentację wyników badań naukowych, a także stanowią punkt wyjścia do podejmowania nowych inicjatyw badawczych, przybliżając znane i mniej znane aspekty związane ze wzgórzem wawelskim, które od XIX wieku interesuje badaczy wielu dziedzin. 
Poszczególne konferencje – organizowane często w nawiązaniu do realizowanych przez Zamek Królewski na Wawelu wystaw – stanowią forum wymiany myśli historyków, historyków sztuki, archeologów, muzykologów, literaturoznawców i kulturoznawców. Wśród prelegentów obecni są zarówno wybitni specjaliści związani z najważniejszymi polskimi ośrodkami badawczymi, a także badacze zagraniczni, którzy w swych naukowych rozważaniach poruszają aspekty związane z Zamkiem Królewskim, jego historią i zbiorami obecnie się w nim znajdującymi. Wynikiem obrad są wydawane corocznie materiały pokonferencyjne.
Konferencje mają charakter otwarty a uczestnictwo w nich jest bezpłatne.
 
Dotychczas odbyły się:

Wydarzenia powiązane