Wawel w XVI wieku – XVI wiek na Wawelu | dzień 3.

Konferencje
infografika wydarzenia
konferencja naukowa
Serdecznie zapraszamy na obrady drugiej – po zeszłorocznych obradach poświęconych XVIII stuleciu na Wawelu – konferencji naukowej z cyklu Sympozja wawelskie, której celem będzie ukazanie szeroko rozumianych historycznych, artystycznych oraz kulturowych zjawisk związanych z XVI-wieczną rezydencją królewską oraz katedrą krakowską. W trakcie konferencji poruszone zostaną aspekty związane nie tylko z renesansową przebudową zamku królewskiego, ale również z osobistościami powiązanymi z dworem królewskim, patronatem artystycznym – nie tylko w kręgu dworskim, ale również kapituły krakowskiej a także ceremonii i obyczajów, które zaobserwować można było na XVI-wiecznym wzgórzu wawelskim. Osobną kwestią są zagadnienia związane z zabytkami pochodzącymi z XVI stulecia w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu oraz ich konserwacją.

23–25 listopada 2023
Centrum Wystawowo-Konferencyjne
wstęp wolny
pełny program konferencji

25 XI, sobota

9:00 
Dr hab. Marek Janicki Tapiserie Rzeczypospolitej czy domu panującego? Status arrasów Zygmunta Augusta w świetle odnalezionego testamentu Władysława IV Wazy (20 min.)
Dr Karolina Mroziewicz Królowie w pełni barw. Jagiellonowie w XVI-wiecznych kolorowanych drukach krakowskich (20 min.)
Michael T. Lo Piano, PhD In media res – panoramiczna egzekucja fryzu „Tabulae Cebetis” 1540-1541 na Wawelu (20 min.)
Dr Piotr Chabiera Donacja Juliana Godlewskiego na rzecz Państwowych Zbiorów Sztuki – Zamku Królewskiego na Wawelu – portret Gian Giacoma Caraglia (20 min.)

10:20 Dyskusja (15 min.)
10:35 Przerwa kawowa (15 min.)

10:50 
Dr Anna Wyszyńska Czepiec Zygmunta I (20 min.)
Marta Golik-Gryglas Trzy lwy dla księcia biskupa. O najstarszym wiedeńskim wyrobie złotniczym w zbiorach wawelskich (20 min.)
Bartłomiej Makowiecki Horyzont renesansowych kafli z lat 40. XVI stulecia ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki (20 min.)
Jolanta Lasek, dr Dariusz Niemiec Renesansowe dachówki ceramiczne z warsztatu Grzegorza Kapłańca odkryte na Wawelu (20 min.)

12:10 Dyskusja (15 min.)
12:25 Przerwa kawowa (15 min.)

12:40
Dr Masza Sitek Dlaczego rozdział norymberski trzeba napisać na nowo? (20 min.)
Anna Bochnak, dr Agnieszka Smołucha-Sładkowska Oryginały, kopie i fałszerstwa tzw. talarów medalowych Zygmunta I Starego (20 min.)
Paweł Kajfasz XVI-wieczne zabytki numizmatyczne z badań archeologicznych na Wawelu (20 min.)
Jakub Rąpała Wczesnonowożytne zabytki odkryte podczas badań archeologicznych w północnej części dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 2021-2022 (20 min.)

14:00 Dyskusja (15 min.)

14:15
Krzysztof Czyżewski – wykład wprowadzający do wystawy „Obraz Złotego Wieku” (30 min.)

Sympozja wawelskie

Cykl interdyscyplinarnych konferencji naukowych, których celem jest nakreślenie szeroko rozumianych historycznych, artystycznych oraz kulturowych zjawisk związanych z rezydencją królewską, katedrą krakowską oraz samym wzgórzem wawelskim. Osobną, lecz równie ważną kwestią są zagadnienia związane z zabytkami z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu, prowadzące do jeszcze lepszego rozpoznania różnorodnych zbiorów muzealnych oraz ich konserwacją. Interdyscyplinarne i wieloaspektowe obrady umożliwiają prezentację wyników badań naukowych, a także stanowią punkt wyjścia do podejmowania nowych inicjatyw badawczych, przybliżając znane i mniej znane aspekty związane ze wzgórzem wawelskim, które od XIX wieku interesuje badaczy wielu dziedzin. 
Poszczególne konferencje – organizowane często w nawiązaniu do realizowanych przez Zamek Królewski na Wawelu wystaw – stanowią forum wymiany myśli historyków, historyków sztuki, archeologów, muzykologów, literaturoznawców i kulturoznawców. Wśród prelegentów obecni są zarówno wybitni specjaliści związani z najważniejszymi polskimi ośrodkami badawczymi, a także badacze zagraniczni, którzy w swych naukowych rozważaniach poruszają aspekty związane z Zamkiem Królewskim, jego historią i zbiorami obecnie się w nim znajdującymi. Wynikiem obrad są wydawane corocznie materiały pokonferencyjne.
Konferencje mają charakter otwarty a uczestnictwo w nich jest bezpłatne.
 
Dotychczas odbyły się:

Wydarzenia powiązane