Informujemy, że w listopadzie nie ma już miejsc na rezerwacje bezpłatnych lekcji oraz na zwiedzanie dla grup. Nadal pozostaje możliwość zwiedzania indywidualnego.

Z Gniezna do Krakowa. Konferencja naukowa

Wystawa: Skarby epoki Piastów.
Wystawa w 700. rocznicę koronacji Władysława Łokietka

Wykład
grafika przedstawiająca stylizowanego orła; fragment ze Szczerbca
Z Gniezna do Krakowa. 700. rocznica koronacji Władysława Łokietka w perspektywie badań historycznych (z ekskursem genetycznym)
Program

godz. 9.00 – otwarcie konferencji
godz. 9.30 – prof. Wojciech Drelicharz (Instytut Historii UJ): Historiograficzne inicjatywy związane z odnowieniem Królestwa Polskiego
godz. 9.55 – prof. Andrzej Marzec (Instytut Historii UJ): Królestwo Polskie 1295–1320 między ideą a rzeczywistością
godz. 10.20 – prof. Tomasz Jasiński (Wydział Historii UAM): Gospodarcze aspekty zjednoczenia państwa polskiego na początku XIV wieku

godz. 10.55 – dyskusja
godz. 11.20 – przerwa na kawę

godz. 11.35 – prof. Marek D. Kowalski (Instytut Historii PAN): Reformy papiestwa i jego kontakty z państwem i Kościołem polskim w początkach okresu awiniońskiego
godz. 12.00 – prof. Krzysztof Ożóg (Instytut Historii UJ): „Litterati” w otoczeniu Łokietka około 1320 r.
godz. 12.25 – prof. Marcin Starzyński (Instytut Historii UJ): „Theutonici vel amici”. O mieszczańskim zapleczu Władysława Łokietka w Małopolsce
godz. 12.50 – prof. Stanisław A. Sroka (Instytut Historii UJ): Królewskie małżeństwo Elżbiety Łokietkówny z Karolem Robertem i kariery Polaków na Węgrzech w XIV wieku

godz. 13.15 – dyskusja
godz. 14.00 – przerwa na obiad

godz. 15.30 – dr Piotr Pajor (Instytut Sztuki i Kultury UP JPII): Popioły i fundamenty. Jak katedra krakowska mogła wyglądać 20 stycznia roku 1320?
godz. 15.55 – prof. Marek Walczak (Instytut Historii Sztuki UJ): Nagrobek Władysława Łokietka – nowe spostrzeżenia
godz. 16.20 – dr Miłosz Sosnowski (Wydział Historii UAM): Inskrypcje „Szczerbca” i ich analogie
godz. 16.45 – dyskusja
godz. 17.10 – przerwa na kawę
godz. 17.25 – mgr Ireneusz Stolarek (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN): Historia biologiczna populacji żyjących na obszarze współczesnej Polski
godz. 17.50 – prof. Marek Figlerowicz (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN): W poszukiwaniu genetycznego rodowodu Piastów

godz. 18.15 – dyskusja
godz. 18.30 – podsumowanie obrad
godz. 19.15 – kolacja