Smok wawelski zaprasza na...

dla dzieci 4–6 lat • legendy wawelskie, mieszkańcy królewskiego dworu, ciekawe miejsca...
Smok wawelski
Zajęcia w interaktywny sposób zaznajamiają najmłodszych odbiorców z wawelskimi legendami, z ciekawymi miejscami i tajemniczymi przedmiotami, których przeznaczenie mogą odkryć, z postaciami zarówno legendarnymi, jak i historycznymi oraz z ich rolą na królewskim dworze. Zajęcia plastyczne i zabawy tematyczne ubarwiają spotkania, dając możliwość pełniejszego kontaktu z tematem przewodnim spotkania.

Materiały edukacyjne

Wędrówki ze Smokiem – wędrówka 1.
Podczas pierwszej wędrówki Smok zaprasza Was do swojego "domu" – do Smoczej Jamy.
Wchodźcie bez lęku :)
Dla dociekliwych – warsztat – robimy swojego SMOKA...