We wtorki wystawy czynne do 14:00

Wyczółkowski odnaleziony

program towarzyszący wystawie
Zapraszamy do skorzystania z programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie Wyczółkowski odnaleziony. Zróżnicowane tematycznie wydarzenia przybliżą dzieła prezentowane na wystawie i staną się podstawą do pogłębiania wiedzy na temat życia i twórczości artysty. Na pasmo dla młodzieży i dorosłych składają się spotkania podejmujące między innymi temat kolekcjonowania i ochrony zabytków, a także procesu odzyskiwania strat wojennych. Wybrane wydarzenia wzbogacone będą o audiodeskrypcję, tłumaczenie na polski język migowy oraz język ukraiński. W ciepłej, miłej a przede wszystkim twórczej atmosferze odbywać się będą spotkania edukacyjne dla rodzin z dziećmi. Przyczynią się one do integracji lokalnej społeczności z przebywającymi w Krakowie gośćmi z Ukrainy.

Kalendarium
 • 19 maja 2022, godz. 18.00–19.00, Wykład Powrót straty wojennej, czyli o związkach Pinińskiego i Wyczółkowskiego z Wawelem
 • 27 maja 2022, godz. 12.00–13.00, Oprowadzanie kuratorskie
 • 9 czerwca 2022, godz. 12.00–13.00, Oprowadzanie dla rodzin z dziećmi
 • 10 czerwca 2022, godz. 15.30–16.30, Oprowadzanie w polskim języku migowym
 • 11 czerwca 2022, godz. 14.00–16.00, Szkicowanie na dziedzińcu arkadowym
 • 23 czerwca 2022, godz. 12.00–13.30, Warsztaty rodzinne
 • 24 czerwca 2022, godz. 12.00–13.00, Oprowadzanie tematyczne Ukraińskie inspiracje Leona Wyczółkowskiego
 • 7 lipca 2022, godz. 12.00–13.00, Oprowadzanie dla rodzin z dziećmi
 • 14 lipca 2022, godz. 15.30–16.30, Oprowadzanie z audiodeskrypcją
 • 28 lipca 2022, godz. 12.00–13.30, Warsztaty rodzinne
 • 29 lipca 2022, godz. 15.30–16.30, Oprowadzanie tematyczne Kraków i wzgórze wawelskie w twórczości Leona Wyczółkowskiego

OPROWADZANIE

Oprowadzanie kuratorskie
Szczególne miejsce na wystawie zajmuje pastel o podwójnym tytule Góralka / Wiejska dziewczyna w żółtej chuście. Z dziełem związana jest bogata historia, która stanie się wiodącym tematem oprowadzania. Spotkanie będzie też okazją do dyskusji na temat narracji wystawy, wyboru konkretnych dzieł z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu oraz koncepcji aranżacji. Oprowadzanie w języku polskim tłumaczone na język ukraiński.
 • termin: 27 maja 2022, godz. 12.00–13.00
 • miejsce: wystawa Wyczółkowski odnaleziony
 • miejsce spotkania: przy wejściu na wystawę
 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 10 zł, sprzedaż online
 • prowadzenie: Agnieszka Janczyk
Oprowadzanie dla rodzin z dziećmi
Zapraszamy dzieci polsko- i ukraińskojęzyczne wraz z opiekunami na aktywne oprowadzanie po wystawie. Oglądając i podziwiając dzieła, uczestnicy będą mogli zadawać pytania, na które z pewnością dostaną wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie ze sztuką może też stać się okazją do poznania nowych kolegów i koleżanek. Oprowadzanie w języku polskim tłumaczone na język ukraiński.
 • terminy: 9 czerwca 2022 i 7 lipca 2022, godz. 12.00–13.00
 • miejsce: wystawa Wyczółkowski odnaleziony
 • miejsce spotkania: przy wejściu na wystawę
 • odbiorcy: rodziny z dziećmi
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 10 zł, sprzedaż online:
  bilety na 9 czerwca 
  bilety na 7 lipca  
Oprowadzanie w polskim języku migowym
Zapraszamy osoby posługujące się polskim językiem migowym na oprowadzanie po wystawie. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną główne zagadnienia, wokół których została zbudowana narracja pokazu: straty wojenne i proces ich poszukiwania, kolekcja Leona Pinińskiego oraz jego działalność na rzecz Wawelu, wreszcie obecność Wawelu w twórczości Leona Wyczółkowskiego.
 • terminy: 10 czerwca 2022, godz. 15.30–16.30
 • miejsce: wystawa Wyczółkowski odnaleziony
 • miejsce spotkania: przy wejściu na wystawę
 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • dostępność: PJM
 • cena: 10 zł, sprzedaż online
Oprowadzanie tematyczne Inspiracje Leona Wyczółkowskiego
W poszukiwaniu nowych motywów malarskich Leon Wyczółkowski podróżował po kraju i wyjeżdżał za granicę. Liczne podróże znalazły odzwierciedlenie w pracach artysty. Podczas oprowadzania odbiorcy dowiedzą się dokąd i na jak długo wyjeżdżał artysta i przekonają się, jak duże znaczenie miały dla niego te podróże. Oprowadzenie w języku polskim z tłumaczeniem na język ukraiński.
 • termin: 24 czerwca 2022, godz. 12.00–13.00
 • miejsce: wystawa Wyczółkowski odnaleziony
 • miejsce spotkania: przy wejściu na wystawę
 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 10 zł, sprzedaż online
Oprowadzanie z audiodeskrypcją
Zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami wzroku, na oprowadzanie wzbogacone audiodeskrypcją i materiałami dotykowymi. W czasie spotkania przedstawione zostaną główne zagadnienia, na których została zbudowana narracja pokazu: straty wojenne i proces ich poszukiwania, kolekcja Leona Pinińskiego oraz jego działalność na rzecz Wawelu, wreszcie obecność Wawelu w twórczości Leona Wyczółkowskiego.
 • termin: 14 lipca 2022, godz. 15.30–16.30
 • miejsce: wystawa Wyczółkowski odnaleziony
 • miejsce spotkania: przy wejściu na wystawę
 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 10 zł, sprzedaż online
Oprowadzanie tematyczne Kraków i wzgórze wawelskie w twórczości Leona Wyczółkowskiego
Jako student Jana Matejki, a następnie wykładowca Szkoły Sztuk Pięknych – obecnie Akademii Sztuk Pięknych – Leon Wyczółkowski był mocno związany z Krakowem. W czasie oprowadzania zostaną omówione prace i przywołane wydarzenia świadczące o jego fascynacji miastem oraz regionem. Oprowadzanie w języku polskim tłumaczone na język ukraiński.
 • termin: 29 lipca 2022, godz. 15.30–16.30
 • miejsce: wystawa Wyczółkowski odnaleziony
 • miejsce spotkania: przy wejściu na wystawę
 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • dostępność: potrzebę skorzystania z tłumaczenia na PJM prosimy zgłaszać do 3 dni przed wydarzeniem na adres mprawelska@wawelzamek.pl 
 • cena: 10 zł, sprzedaż online

WARSZTATY

Warsztaty rodzinne
Pastel, kredka, ołówek i akwarela to techniki, które Leon Wyczółkowski opanował do perfekcji. Uczestnicząc w warsztatach rodzinnych towarzyszących wystawie, będzie można poznać na przykładzie prezentowanych prac tajniki technik rysunkowych i malarskich. Spotkania w języku ukraińskim tłumaczone na język polski.

Szkicowanie na dziedzińcu arkadowym
Leon Wyczółkowski chętnie podejmował tematykę wawelską, ukazując z różnych perspektyw wzgórze wawelskie, dziedziniec arkadowy, a także wyjątkowo wnętrza zamkowe. Zainspirowani pracami artysty, uczestnicy wykonają własne dzieła z natury – w otoczeniu wawelskich krużganków.

Wydarzenie organizowane w ramach Krakers https://www.facebook.com/cracowartweek 

 • termin: 11 czerwca 2022, godz. 14.00–16.00
 • miejsce: dziedziniec arkadowy
 • miejsce spotkania: przy wejściu na wystawę Wyczółkowski odnaleziony
 • odbiorcy: bez ograniczeń wiekowych
 • cena: 20 zł, sprzedaż online

WYDARZENIA ONLINE

Wykład Powrót straty wojennej, czyli o związkach Pinińskiego i Wyczółkowskiego z Wawelem
Podczas wykładu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z dziełami Leona Wyczółkowskiego prezentowanymi na wystawie w Zamku Królewskim na Wawelu. Inspiracją dla pokazu był wielki powrót w grudniu 2021 roku utraconego w czasie II wojny światowej pastelu Góralka / Wiejska dziewczyna w żółtej chuście Leona Wyczółkowskiego (1852–1936). Wspaniały portret pochodzący z kolekcji Leona Pinińskiego, rozpoznany i odzyskany przez pracowników Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stanowi pretekst do opowieści o stratach wojennych i ich poszukiwaniu. Jak podkreśla kuratorka wystawy Agnieszka Janczyk, Wyczółkowski stworzył dzieło wybitne, a także nieco zagadkowe – bo czy rzeczywiście przedstawiona dziewczyna jest góralką? Druga część wykładu przybliży postać Leona Pinińskiego, powołaną przez niego w roku 1931 Fundację Wawelską im. Leona hr. Pinińskiego i wielkim darze dla Wawelu. Wawel był bliski Pinińskiemu, który najpierw zaangażował się w odzyskanie zamku z rąk wojska austriackiego, a później w jego urządzanie. Będąc członkiem Komitetów wawelskich, wypowiadał się, często krytycznie, o pracach restauracyjnych prowadzonych przez Adolfa Szyszko-Bohusza. Zabierał głos między innymi w sprawie cyklu Głowy wawelskie Xawerego Dunikowskiego i plafonów wawelskich.
W ostatniej części wykładu poznamy motywy wawelskie w twórczości Leona Wyczółkowskiego. Zaprezentowane na wystawie dzieła artysty związane z Wawelem stanowią nawiązanie do działalności Pinińskiego, a jednocześnie ilustrują fascynację malarza wzgórzem wawelskim.
 • 19 maja 2022, godz. 18.00–19.00
 • miejsce: online, Microsoft Teams
 • odbiorcy: młodzież, dorośli
 • cena: udział bezpłatny, obowiązują zapisy
  zasady zapisu: chęć uczestnictwa w wykładzie należy zgłosić drogą e-mailową na adres rezerwacja@wawelzamek.pl
  zgłoszenia można przesyłać do końca dnia poprzedzającego wydarzenie
  w dniu wykładu do godziny 12.00 zostanie przesłany link do wydarzenia; jeżeli nie otrzymają Państwo linku, prosimy o kontakt tel. 12 422 51 55, wew. 341.
 • Prowadzenie: Agnieszka Janczyk