Oficjalna strona biletów na Wawel: bilety.wawel.krakow.pl

Bezpieczeństwo cyfrowe Zamku Królewskiego na Wawelu. Zakup urządzeń pozwalających na utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych zbiorów muzealnych ZKnW.

Umowa nr: 54/DF-V/EK/2023 z dnia 24.02.2023 r.
Umowa dotyczy udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Wartość podpisanej umowy z MKiDN: 2.800.000 zł
Całkowita wartość zrealizowanego zadania: 2.857.376,86 zł

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia jeszcze większej dostępności do poszerzającej się oferty Zamku Królewskiego na Wawelu w przestrzeni wirtualnej – Internetu. W ramach zadania wykonano modernizację infrastruktury informatycznej zarówno Zamku Królewskiego na Wawelu, jak i naszego oddziału – Zamku Pieskowa Skała oraz dokonano zakupu urządzeń pozwalających na utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych zbiorów muzealnych Zamku Królewskiego na Wawelu.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego