Bryła, forma, rzeźba

Oprowadzanie
fragment rokowej drewnianej rzeźby; postać mężczyzny widoczna z boku, długie siwe rozwiane włosy, ekspresyjnie rzeźbiona złocona szata; po prawej druga męska postać
odbiorcy: młodzież, dorośli
W tym roku mamy okazję oglądać w Zamku Królewskim na Wawelu rzeźby artystów, którzy pozostawili po sobie dzieła niezwykłe. Chociaż żyli w różnych epokach, łączy ich wiele: talent, oryginalność, śmiałe realizacje. Czym charakteryzują się rzeźby powstałe w XVIII wieku w kręgu lwowskiej szkoły rokokowej? Co łączyło Xawerego Dunikowskiego z Wawelem i dlaczego jego prace wzbudziły niegdyś tyle skrajnych emocji? Czym fascynował się Zdzisław Beksiński? Zapraszamy na spacer wśród dzieł, które poruszą naszą wyobraźnię.
Prowadzi Jagoda Wójcicka.
  • godz.: 11:00–12:30
  • odbiorcy: młodzież i dorośli
  • odwiedzane miejsca: wystawy: Ekspresja. Lwowska rzeźba rokokowa, Beksiński. Rzeźby, dziedziniec arkadowy, budynek nr 5, dziedziniec zewnętrzny (instalacja Wyspia)
  • miejsce zbiórki: klatka schodowa Senatorska, II piętro (wejście na wystawę Ekspresja. Lwowska rzeźba rokokowa)
  • opłata: 20 zł, sprzedaż online
Jagoda Wójcicka – edukatorka Zamku Królewskiego na Wawelu, od niedawna pracowniczka Żydowskiego Muzeum Galicja. Pochodzi z okolic Sanoka – miejsca szczególnie związanego ze Zdzisławem Beksińskim. Obecnie pisze pracę magisterską dotyczącą prawnej ochrony zabytków w Polsce.