Konferencja naukowa

Wystawa: Madonna w płaszczu opiekuńczym i inne dzieła

Edukacja
Prezentacja prac konserwatorskich i działań z zakresu ochrony dzieł sztuki w Zamku Królewskim na Wawelu zrealizowanych w ramach projektu „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości”
10:00 Otwarcie konferencji — prof. Jan Ostrowski – dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
10:10 Prezentacja zakresu działań obejmujących projekt „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości” realizowanego w ramach POIiŚ — Hubert Piątkowski – kierownik projektu
10:20 „Madonna w płaszczu opiekuńczym” Giovanniego da Gaeta — dr Joanna Winiewicz-Wolska – kustosz Działu Malarstwa Zamku Królewskiego na Wawelu
10:40 Badania fizyczne i chemiczne obrazu „Madonna w płaszczu opiekuńczym” Giovanniego da Gaeta — Angelika Bogdanowicz-Prus – konserwator dzieł sztuki, Zamek Królewski na Wawelu
11:00 Przebieg prac konserwatorskich przy obrazie „Madonna w płaszczu opiekuńczym” Giovanniego da Gaeta — Justyna Wyszkowska – konserwator dzieł sztuki, Zamek Królewski na Wawelu
Podsumowanie / Pytania — 10 minut
11:30 Przerwa kawowa
11:55 Monitoring i ocena zagrożeń deterioracyjnych w Zamku Królewskim na Wawelu — Łukasz Rodek – Uniwersytet Warszawski
12:05 Badania mikrobiologiczne powierzchni — Magdalena Dyda – Uniwersytet Warszawski
12:20 Przeglądy entomologiczne — dr Piotr Tykarski – Uniwersytet Warszawski
12:35 Badania metagenomowe — dr Adam Pyzik – Uniwersytet Warszawski
Podsumowanie / Pytania — 10 minut
13:00—14:00 Przerwa obiadowa
14:00 Szafki kątowe dekorowane laką — Aneta Giebuta – kustosz Działu Mebli Zamku Królewskiego na Wawelu
14:10 Badania i konserwacja szafek dekorowanych laką — Piotr Frączek – konserwator dzieł sztuki
14:25–14:40 Mikroklimat i warunki ekspozycyjne w Zamku Królewskim na Wawelu — dr Marcin Strojecki – Polska Akademia Nauk
Podsumowanie / Pytania – 10 minut
Zamek Królewski na Wawelu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości”.
VIII Oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Celem strategicznym Projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego zabytkowej zabudowy wzgórza wawelskiego w Krakowie oraz posiadanych zbiorów na rzecz rozwoju kompetencji kulturowych społeczeństwa.
Celem ogólnym Projektu jest remont zabytkowej infrastruktury wzgórza wawelskiego, ochrona zabytkowych muzealiów oraz dostosowanie przestrzeni kulturowej do potrzeb współczesnych odbiorców.

Całkowita wartość projektu: 30 007 848,77 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 21 391 590,99 PLN
Dofinansowanie projektu z MKiDN: 3 774 986,65 PLN

Podstrona Projektu

www.mapadotacji.gov.pl