Wawel o zmierzchu – 100. rocznica „Cudu nad Wisłą”

Cykl: Wawel o zmierzchu

Muzyka

100. rocznica „Cudu nad Wisłą” & Święto Matki Boskiej Zielnej
Dziedziniec Arkadowy – koncert on-line (darmowa transmisja)


Iwona Socha – sopran
Przemysław Firek – bas-baryton
Marek Szlezer – fortepian
Chór Kameralny
CORda Cracovia Orkiestra
Justyna Kwarcińska – dyrygent

Honorowy Patronat prof. dr hab. Piotra Glińskiego,Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektor artystyczny festiwalu i słowo o muzyce: Małgorzata Janicka-Słysz
Kierownictwo organizacyjne festiwalu: Hubert Piątkowski
Opracowanie polskich pieśni patriotycznych Anna Zawadzka-Gołosz
(zamówienie 13. festiwalu „Wawel o zmierzchu”) i scenariusz koncertu
Koncepcja programu koncertu i reżyseria obrazu: Krzysztof Sadłowski

W programie:

Wacław z Szamotuł (ok. 1520-ok.1560), Już się zmierzcha
Fryderyk Chopin (1810-1849), Polonez As-dur op. 53 nr 11
Hej, hej, ułani, malowane dzieci, opr. Anna Zawadzka-Gołosz
Fryderyk Chopin, Mazurek Des-dur op. 30 nr 3
Zygmunt Pomarański (1898-1941), O mój rozmarynie, opr. Anna Zawadzka-Gołosz
Fryderyk Chopin, Etiuda a-moll op. 25 nr 11
Orlątko, słowa Artur Oppman, opr. Anna Zawadzka-Gołosz
Pieśń Maryjna: Matko Najświętsza, do Serca Twego…
Fryderyk Chopin, Nokturn cis-moll op. 20
Marsz Pierwszej Brygady Legionów Polskich, opr. Anna Zawadzka-Gołosz
Anna Zawadzka-Gołosz (ur. 1955), Nihil est veritatis luce dulcius (nowa wersja)
Wojciech Sowiński (1805-1880), Hymn do miłości Ojczyzny, słowa: Ignacy Krasicki
opr. Anna Zawadzka-Gołosz

CORda Cracovia Orkiestra

Natalia Jarząbek – flet
Katarzyna Łukawska – obój
Barbara Borowicz – klarnet

Aleksandra Fedyna – waltornia
Paweł Dziewoński – waltornia
Konrad Pisera – trabka

Cezary Łagan – perkusja
Tomasz Młóciński – perkusja

I skrzypce:
Agnieszka Bugla
Magdalena Odrzywołek
Natalia Miś
Monika Worek
Natalia Orszak

II skrzypce:
Leszek Dzierżęga
Dominik Berniak
Sandra Hejnowska
Małgorzata Perlik

altówki:
Justyna Poprawska
Dominika Dudek
Adam Brakowski

wiolonczele:
Krzysztof Sadłowski
Maria Czaplińska
Piotr Bylica

kontrabasy:
Krzysztof Bylica
Martyna Bachowska

Chór Kameralny

soprany:
Dorota Mentel, Klaudia Romek, Elżbieta Kupiec, Beata Karczmiarz

alty:
Ludmiła Staroń – kierownictwo i przygotowanie chóru,
Aleksandra Olejnik, Sylwia Szczerba, Iwona Sułkowska- Kozłowska

tenory:
Piotr Piwko, Błażej Wiliński, Piotr Windak, Adrian Domarecki

basy:
Maciej Michalik, Paweł Popowicz, Wojciech Dyląg, Marcin Wróbel
Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas koncertu 15 sierpnia 2020 r. organizowanego w ramach Festiwalu ''Wawel o zmierzchu'' w trackie epidemii COVID-19.

§1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania w trakcie koncertu w dniu 15 sierpnia na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu w ramach Festiwalu „Wawel o zmierzchu”, którego organizatorem jest Zamek Królewski na Wawelu, zwany dalej Organizatorem Festiwalu, w trakcie epidemii COVID-19.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biorących udział w koncercie 15 sierpnia na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu.
§2
Zakres regulaminu
Niniejszy regulamin swoim zakresem:
 1. Wprowadza zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla gości biorących udział w koncercie w dniu 15 sierpnia na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu w ramach Festiwalu „Wawel o zmierzchu” oraz zasady bezpiecznego korzystania w miejscu gdzie odbywa się koncert.
 2. Wprowadza zasady bezpiecznej obsługi gości biorących udział w koncercie wynikającej z reżimu sanitarnego.
§3
Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla gości biorących udział w koncercie
w dniu 15 sierpnia na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu w ramach Festiwalu „Wawel o zmierzchu”:
 1. Przed wejściem na Dziedziniec Arkadowy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest:
  a) do zachowania bezpiecznej odległości w kolejce do wejścia na Dziedziniec Arkadowy min. 2 m;
  b) do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na Dziedziniec Arkadowy;
  c) do zasłonięcia nosa i ust na terenie wzgórza wawelskiego i w trakcie koncertu;
  d) stosowanie masek ochronnych, przyłbic, chust i itp. zapewnionych we własnym zakresie.
 2. Goście przebywający na terenie Dziedzińca Arkadowego mają obowiązek stosowania się do komunikatów i zaleceń pracowników obsługi i służb ochrony.
 3. Obowiązku noszenia maseczki ani przyłbicy nie mają dzieci do 4 roku życia oraz osoby ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności.
 4. Przed wejściem na Dziedziniec Arkadowy wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się (dotyczy wejścia na Dziedziniec, toalet, itp.).
 5. Na Dziedzińcu Arkadowym goście zajmują miejsca zgodnie z rozkładem widowni, na 1 krzesło przypadają 4 m2 (zabrania się przesiadania lub zajmowania miejsca wyłączonego z użytkowania).
 6. Osoby zarażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą brać udziału w wydarzeniu organizowanym przez Organizatora Festiwalu.
 7. Każdy uczestnik koncertu w dniu 15 sierpnia na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia potwierdzającego iż:
  a) według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-COV-2;
  b) nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  c) jeżeli wystąpią u niego objawy choroby COVID-19 nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym Organizatora koncertu.
 8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO znajduje się pod adresem: https://wawel.krakow.pl/rodo
 9. Oświadczenie o którym mowa w ust. 7, uczestnik składa w wersji pisemnej przed wejściem na koncert. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia uniemożliwia udział w koncercie. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Organizatora koncertu żadne roszczenia.
 10. Informacja o celach i zasadach zbierania danych osobowych znajduje się w treści oświadczenia o stanie zdrowia.
 11. Liczba gości przebywających na koncercie została określona zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 12. Opuszczanie koncertu przez gości po wydarzeniu będzie koordynowane przez obsługę.
 13. Udział w koncercie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
§4
Zapewnienie bezpiecznej obsługi gości wynikającej z reżimu sanitarnego
 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi gości stosowane są następujące działania:
  a) do obsługi stacjonarnej sprzedaży biletów zostały wyznaczone osoby (w kolejkach obowiązuje zachowanie odległości 2 m od kolejnej osoby i obowiązek zasłaniania ust i nosa);
  b) od gości kupujących bilety, pobierane są dane kontaktowe tj. imię, nazwisko, nr telefonu.
§ 5
Postanowienia końcowe
Osoba nie stosująca się do w/w wytycznych może zostać nie wpuszczona na koncert lub poproszona o opuszczenie w trakcie trwania wydarzenia. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Organizatora koncertu żadne roszczenia.

Wydarzenia powiązane