Zbrojownia

Godziny i bilety

bilety

02 lis - 09 sty

normalny 15 zł, ulgowy 10 zł

poniedziałek

02 lis - 09 sty

9:30-13:00, ostatnie wejście 12:30

wtorek-piątek

02 lis - 09 sty

9:30–17:00, ostatnie wejście 16:30

Wystawa stała
Zbrojownia - Sala 1
Ekspozycję Zbrojowni otwiera sień, w której prezentowana jest broń drzewcowa oraz miecze dwuręczne. Największą część stanowią reprezentacyjne halabardy używane przez gwardie dworskie i miejskie, niektóre bogato zdobione i opatrzone herbami takich władców jak arcyksiążęta Ferdynand (późniejszy cesarz) i Ernest, książę Bawarii Ferdynand, arcybiskupi Salzburga: Wolf Dietrich von Reitenau, Parys i Franciszek Lodronowie. Wyjątkowymi walorami artystycznymi odznacza się glewia z w. XVI z herbami saskiej dynastii Wettinów oraz postacią Lukrecji. Z Polską wiąże się grupa partyzan gwardii nadwornych Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego oraz Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa. Wysoką wartość posiada również kolekcja mieczy dwuręcznych z w. XVI i początku w. XVII, wśród nich miecz używany przez gwardzistów Juliusza II Brunszwickiego.
Wystawa stała
Zbrojownia - Sala 1
przewiń w dół
Wystawa stała
Zbrojownia - Sala 2
Kolejną salę zajmują zbroje. Tradycję średniowieczną reprezentują niemieckie pełne zbroje płytowe z XVI i początku XVII stulecia. Na szczególną uwagę zasługuje znakomita pod względem konstrukcyjnym i estetycznym zbroja turniejowa z Dworu Artusa w Gdańsku – dzieło norymberskiego płatnerza Konrada Polera z około 1490 roku. Większość eksponatów to polskie półzbroje husarskie z w. XVII, między nimi unikatowy egzemplarz z oryginalnymi skrzydłami. Do rzadkich okazów należą też karaceny (zbroje łuskowe) używane w Polsce w końcu w. XVII i 1. połowie w. XVIII.
Wystawa stała
Zbrojownia - Sala 2
przewiń w dół
Wystawa stała
Zbrojownia - Sala 3
Pomieszczenie służy ekspozycji broni zachodnioeuropejskiej od końca XV do początku XIX stulecia. Oglądamy kolejno średniowieczne i nowożytne miecze, rapiery, koncerze i szpady. Uwagę przyciągają egzemplarze reprezentacyjne, bogato zdobione, wykonane w najlepszych ośrodkach niemieckich, włoskich, francuskich, hiszpańskich. Wśród elementów uzbrojenia ochronnego specjalne miejsce zajmują dwa bardzo rzadkie hełmy husarskie – kapaliny, z końca w. XVII. Niewielki zbiór polskich szabli zawiera doborowe przykłady karabel, szabli husarskich oraz unikatową szablę ormiańską, tzw. czeczugę. Pamiątką historyczną wysokiej rangi jest głownia szabli hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego, uczestnika bitwy pod Wiedniem w r. 1683.
Wystawa stała
Zbrojownia - Sala 3
przewiń w dół
Wystawa stała
Zbrojownia - Sala 4
Została poświęcona ręcznej broni palnej oraz miotającej. Zobaczyć można wspaniałe, inkrustowane kością, zdobione trawieniem i rytowaniem strzelby, arkebuzy, petrynały i pistolety z wytwórni niemieckich, śląskich, francuskich, hiszpańskich oraz polskich (w. XVI-początek w. XIX). Interesujące są również przeznaczone do celów myśliwskich i sportowych kusze, głównie niemieckie, z pięknym egzemplarzem wykonanym w Polsce w r. 1725 dla podkomorzego koronnego Kazimierza Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta.
Wystawa stała
Zbrojownia - Sala 4
przewiń w dół
Wystawa stała
Piwnice
Końcowa część ekspozycji rozmieszczona jest w trzech piwnicach: gotyckiej z w. XIV (ze sklepieniem wspartym na centralnym filarze) oraz dwóch renesansowych z 1. połowy w. XVI. Przy ścianach pomieszczono lufy armat, haubic i moździerzy – od małych wiwatówek do ogromnych polowych. Znakomitym poziomem artystycznym wyróżnia się para armat z połowy w. XVI, odlanych przez pracującego dla Zygmunta Augusta norymberskiego ludwisarza Oswalda Baldnera. Zespół dział z herbami polskich królów, hetmanów i możnowładców, dzieł wybitnych odlewników, zalicza się do najcenniejszych w skali krajowej i znaczących w skali europejskiej. Do tradycji składania na Wawelu trofeów zdobytych na wrogach nawiązują zawieszone pod sklepieniem pierwszej piwnicy chorągwie krzyżackie spod Grunwaldu (1410), odtworzone w w. XX na podstawie szczegółowych opisów pióra Jana Długosza i miniatur Stanisława Durinka w dziele „Banderia Prutenorum”.
Wystawa stała
Piwnice
przewiń w dół