Okupanci, patrioci i losy wawelskich skarbów | gra terenowa

Cykl: Gra terenowa

Na tropie wojennych losów dzieł sztuki.
Gra przeznaczona jest dla rodzin z dziećmi i osób indywidualnych. Dzięki różnorodnym zadaniom jej uczestnicy zapoznają się z wydarzeniami i postaciami polskich patriotów i niemieckich okupantów związanymi z Wawelem i Krakowem w czasach II wojny światowej. Spróbujemy odtworzyć wojenne losy wybranych wawelskich dzieł sztuki, w tym najcenniejszej dla zamku kolekcji arrasów z fundacji króla Zygmunta Augusta.

Miejsce: wystawy: Reprezentacyjne Komnaty Królewskie; Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921, Skarbiec Koronny i Zbrojownia, budynek nr 5; dziedziniec zewnętrzny, miasto.


Współorganizatorem gry jest Muzeum Armii Krajowej im gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
  • rozpoczęcie gry – makieta Wzgórza Wawelskiego w pobliżu budynku Centrum Promocji
  • czas trwania: 180 minut od jej rozpoczęcia, o godzinie przystąpienia do gry uczestnicy decydują indywidualnie
  • cena: 15 zł od uczestnika
Koncepcja i nadzór merytoryczny: Robert Adamczak, Bożena Litewka (Zamek Królewski na Wawelu); Katarzyna Mazur, Mateusz Gawlik (Muzeum Armii Krajowej)
Prowadzenie: studenci Instytutu Historii UJ

Regulamin

Kilka fotograficznych wspomnień z sobotniej gry terenowej „Okupanci, patrioci i losy wawelskich skarbów”, którą przygotowaliśmy wspólnie z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam historię konspiracyjnego Krakowa, funkcję jaką pełnił Krakauer Burg i jego najważniejszych mieszkańców, dzieje ewakuacji arrasów i grabieży dzieł sztuki polskiej kultury, a także odzyskanych z rąk okupanta cennych eksponatów, które powróciły do polskich muzeów.
Na zdjęciach uczestnicy i organizatorzy gry.