Wypożyczenie – Przygotowanie ­– Wystawa

Dla dorosłych , Wykład
infografika
Z przyczyn losowych wykład odwołany 
Wypożyczenie – Przygotowanie ­– Wystawa. Próba odtworzenia pierwotnej kompozycji i techniki wykonania obrazu Trójca Święta z drugiej połowy XVI wieku z kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie w świetle badań fizykochemicznych. 

Kilkaset obiektów ze wszystkich dziedzin sztuki, prezentowanych obecnie na wystawie Obraz Złotego Wieku, daje szeroki przegląd kultury rozwijającej się na terytorium Rzeczpospolitej za panowania ostatnich Jagiellonów.  Dzięki przenikaniu się wpływów Wschodu i artystycznych nowości z Zachodu ówczesną sztukę cechowały bogactwo i różnorodność. 
Trzy obrazy tablicowe wypożyczone na wystawę z parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie to wydobyte na światło dzienne, nieznane szerzej obiekty o wysokiej wartości historycznej. Związane są z działalnością fundacyjną Spytka Wawrzyńca Jordana i jego rodziny – ważnych postaci na scenie politycznej państwa za panowania Zygmunta Augusta.  
Przeprowadzone prace konserwatorskie wraz z badaniami fizykochemicznymi dowiodły znacznie wyższej niż wcześniej sądzono klasy artystycznej dzieł i otworzyły drogę do dalszych poszukiwań warsztatu i wykonawcy.  
Wykład omówi proces konserwacji XVI-wiecznego obrazu Trójca Święta (w typie zwanym Tronem Łaski) o skomplikowanej chronologii przekształceń plastycznych, ujawnionych na różnych etapach prac. Przedstawi również sposób podejmowania decyzji przez konserwatorów i ukaże ich efekty. 

Justyna Wyszkowska – konserwator dzieł sztuki, absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Od 1996 roku zatrudniona w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Zamku Królewskiego na Wawelu. Stypendystka A.W. Mellona w Conservation Center w The Metropolitan Museum of Art W Nowym Jorku. Prowadziła i koordynowała wstępne badania fizykochemiczne 85 obrazów z wawelskiej części kolekcji Lanckorońskich. Jest autorką konserwacji dzieł takich artystów, jak: Bernardo Daddi, Jacopo del Sellaio, Apollonio di Giovanni, Sano di Pietro, Vittorio Crivelli, Giovanni da Gaeta, Jan Verkolje, Giovanni Francesco Barbieri, Henri Gascar, Tamara Łempicka czy Bernard Buffet. Współautorka konserwacji historycznych obrazów wielkoformatowych: Hołd pruski Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem Zygmunta Rozwadowskiego i Tadeusza Popiela oraz Wniebowzięcie Marii Antonia Tavelliego. Uczestniczka wyjazdów inwentaryzatorskich na Kresy Wschodnie. Autorka i współautorka publikacji oraz prezentacji popularnonaukowych z dziedziny konserwacji malarstwa.
Prywatnie mama, ze wszystkimi tego faktu radościami, i miłośniczka jamników. 
 
wykład online – poprzez platformę Microsoft Teams ⇒ link do wykładu
udział bezpłatny