20 czerwca (Boże Ciało) wystawy czynne jak w niedzielę

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących kompleksowy remont i zabezpieczenie trasy turystycznej w jaskini "Smocza Jama" - nr spr DZP/282-1/19

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANA SIWZ