Srebra Wettynów

film o Srebrach Wettynów w kolekcji Zamku Królewskim na Wawelu
Dariusz Nowacki z Działu Złotnictwa opowiada o losach tzw. skarbu z Moritzburga odkrytego w r. 1996 przez poszukiwacza kosztowności, z którego pochodzi najnowszy dar dla Zamku Królewskiego na Wawelu.
Na początku marca b.r. renomowany bawarski antykwariusz Fred Matzke ofiarował do naszych zbiorów trzy srebrne łyżeczki opatrzone monogramem Fryderyka Augusta I (1750–1827). Wnuk króla Augusta III Sasa, po przedwczesnej śmierci swego ojca objął godność księcia elektora Saksonii (1763–1806), a następnie króla Saksonii (1806–1827); w latach 1807–1815 z woli Napoleona został monarchą polskim jako książę warszawski.

Kontakt z Helga Matzke KG w Grünwald zaowocował już kilkoma spektakularnymi zakupami dla Wawelu. Przede wszystkim trzeba tu wspomnieć srebrną chochlę z serwisu króla Augusta III Sasa, z tego samego skarbu, zakopanego w styczniu 1945 przez Ernsta Heinricha von Sachsen.
Piękny gest renomowanego znawcy starych sreber został skomentowany w niniejszym filmie już w cztery dni po przekazaniu daru, które nastąpiło na międzynarodowych targach antykwarycznych TEFAF w Maastricht.

#zostańwdomuFB-logo

Obejrzyj na YouTube

Dariusz Nowacki – historyk sztuki, kierownik Działu Złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu. Autor katalogów i artykułów poświęconych europejskiemu złotnictwu w. XIV–XIX, współautor kilkunastu prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących średniowiecznych i nowożytnych klejnotów. Redaktor naukowy kilku tomów studiów z zakresu historii sztuki.