Ukrzyżowanie

“Ukrzyżowanie” - model rzeźby Johanna Joachima Kaendlera

"Ukrzyżowanie", 1744, model Johann Joachim Kaendler (1706–1775)
Dar Tadeusza Wierzejskiego z roku 1966.

Realizacja: Adam Uryniak
Narrator: Jerzy Trela
Muzyka: Tomasz J. Opałka
Tekst: Dorota Gabryś

"Ukrzyżowanie" Johanna Joachima Kaendlera datowane jest rytem na podstawie jednej z figur na rok 1744, jednak z dzienników artysty wiadomo, że modele piętnastu segmentów powstawały systematycznie przez cały rok 1743. Wykonana zapewne dla króla Augusta III Sasa kompozycja przechowywana jest w drezdeńskiej Porzellansammlung, krakowski egzemplarz trafił na Wawel w roku 1966 jako dar Tadeusza Wierzejskiego, a wcześniejsze dzieje obiektu nie są znane. Z publikacji wiadomo o istnieniu przynajmniej trzech egzemplarzy osiemnastowiecznych, oraz dwóch późniejszych – realizacji dziewiętnastowiecznej, zachowanej w Watykanie oraz wykonanej na wystawę paryską w roku 1900 (zaginionej).

"Ukrzyżowanie" jest jedną z najznakomitszych realizacji Królewskiej Manufaktury w Miśni - pierwszej europejskiej wytwórni porcelany, założonej przez króla polskiego Augusta II Mocnego. Autor rzeźby, Johann Joachim Kaendler był wykształconym rzeźbiarzem, uczniem Benjamina Thomae. Zatrudniony w manufakturze w roku 1730, pracował w niej do śmierci w roku 1775, pełniąc obowiązki pierwszego modelera. Oznaczało to kierowanie częścią manufaktury odpowiadającą za modele i formy wszystkich wyrobów – od talerzy po pełnoplastyczne rzeźby.

Szczegółowe opracowanie rzeźby, a także innych - prawie 400 obiektów wykonanych w manufakturze - znaleźć można w katalogu „Porcelana miśnieńska w Zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu” wydanym w roku 2019.

Część 1.

Część 2.

Dorota Gabryś, historyczka sztuki, kustosz w Dziale ceramiki; zajmuje się opracowywaniem wyrobów z ceramiki i szkła zgromadzonych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. W roku 2019 przygotowała wystawę wawelskich zbiorów porcelany z miśnieńskiej manufaktury.