Skarby epoki Piastów. Wystawa w 700. rocznicę koronacji Władysława Łokietka

Współorganizator: Parafia Archikatedralna św. Stanisława B. M. i św. Wacława M.

Wystawa upamiętnia siedemsetną rocznicę koronacji Władysława Łokietka dokonanej na Wawelu 20 stycznia 1320 roku. Wydarzenie to otwarło nową kartę w dziejach Polski. Zakończył się ostatecznie okres rozbicia dzielnicowego i urzeczywistniło się długo oczekiwane odrodzenie Królestwa. Wobec okoliczności politycznych, szczególnie czeskich pretensji do polskiego tronu, książę Władysław zmienił dotychczasową tradycję i wybrał na miejsce sakry królewskiej nie Gniezno, lecz Kraków. Od tego czasu kościołem koronacyjnym stała się katedra na Wawelu – miejsce kultu św. Stanisława; poza kilkoma wyjątkami większość polskich monarchów oraz ich małżonek przyjęło koronę w jej murach.

Jak wiadomo ze źródeł, w XIII stuleciu w skarbcu wawelskiej świątyni przechowywano insygnia władzy królewskiej, wśród nich włócznię św. Maurycego, którą w roku 1000 otrzymał Bolesław Chrobry od cesarza Ottona III przy gnieźnieńskim grobie św. Wojciecha. Ta wyjątkowa relikwia zachowała się do dzisiaj i jest eksponowana na wystawie. Towarzyszy jej miecz zwany Szczerbcem, użyty podczas Łokietkowej koronacji. Sporządzone na tę okazję korona, berło i jabłko przepadły w późniejszych wiekach.

Rocznica pierwszej wawelskiej koronacji dała okazję do sprowadzenia i pokazania szerokiej publiczności wybitnych zabytków złotnictwa oraz klejnotów pochodzących z okresu panowania dynastii Piastów. Poza zbiorami Zamku Królewskiego na Wawelu i katedry krakowskiej zachowały się one w historycznych kościołach, głównie małopolskich, wielkopolskich, a także mazowieckich. Najstarsze z nich datowane są na wiek X, najpóźniejsze pochodzą z wieku XIV. Spośród dzieł najcenniejszych trzeba wymienić krzyż zestawiony z dwóch złotych koron z połowy XIII stulecia, należący do najwybitniejszych osiągnięć złotnictwa europejskiego, oraz zespół pamiątek po św. Kindze zachowanych w starosądeckim klasztorze klarysek. Prawdziwym wydarzeniem jest prezentacja w Krakowie najcenniejszych klejnotów tak zwanego skarbu ze Środy Śląskiej: wspaniałej złotej korony kobiecej ozdobionej orłami oraz zapony (Muzeum Narodowe w Wrocławiu). Najwyższy poziom artystyczny reprezentują fundacje Kazimierza Wielkiego, ostatniego Piasta na polskim tronie. Obok siebie znalazły się kielichy z Trzemeszna, Stopnicy i Kalisza oraz hermy (popiersia) św. Marii Magdaleny ze Stopnicy i św. Zygmunta z katedry w Płocku.

Wirtualne zwiedzanie wystawy - część 1.

Wirtualne zwiedzanie wystawy - część 2.

Bezcenne dzieła sztuki, wyroby rzemiosła artystycznego, materialne symbole kultury czasów panowania dynastii piastowskiej. Symboliczne spotkanie średniowiecznych insygniów władzy: włóczni św. Maurycego ze Szczerbcem - na wystawie „Skarby epoki Piastów”.

Wydarzenia towarzyszące

wykłady

godz. 17.00, Centrum Wystawowo-Konferencyjne, wstęp wolny
 • 23 stycznia "Sztuka na dworze Kazimierza Wielkiego"
  dr hab. Marek Walczak, prof. UJ (Instytut Historii Sztuki UJ)
 • 25 lutego "Średniowieczne koronacje królewskie Piastów i Jagiellonów w katedrze wawelskiej"
  prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Instytut Historii UJ)
 • 31 marca "O koronach rozmaitych"
  Dariusz Nowacki (Zamek Królewski na Wawelu)

zwiedzanie z kustoszem

godz. 13.00, obowiązuje rezerwacja*
 • 26 stycznia, 16 lutego, 23 lutego, 15 marca, 29 marca

spotkania dla rodzin z dziećmi

godz.10.30, czas trwania: ok. 2,5 godz.; obowiązuje rezerwacja*
opłaty: dziecko 10 zł, opiekun 5 zł
 • 22 lutego "Zacznijmy od początku – Piastowie i koronacje"
  dla dzieci 7-12 lat
  część merytoryczna, warsztat i prowadzenie: Magdalena Gacek, Agnieszka Pytel
  miejsce: sale wystawy czasowej, sale edukacyjne w bud. nr 7
 • 7 marca "Na wagę złota"
  dla dzieci 8-12 lat
  część merytoryczna, warsztat i prowadzenie: Magdalena Gacek, Agnieszka Pytel
  miejsce: sale wystawy czasowej, wybrane sale Skarbca Koronnego, sale edukacyjne w bud. nr 7
 • 14 marca "Historie ukryte w najstarszych klejnotach"
  dla dzieci 9–14 lat
  prowadzenie: Inez Pełka
 • 18 kwietnia Święci – patroni i patronki czasów panowania dynastii Piastów
  dla dzieci 9–12 lat
  opłaty: dziecko 5 zł, opiekun 5 zł
  prowadzenie: Bożena Litewka i Robert Adamczak oraz studenci Instytucji Historii UJ
  z udziałem Zespołu Muzyki Dawnej Floripari, który zaprezentuje wybrane pieśni
  ze swojego programu Śpiewają Wieki czyli historia Polski pieśnią opowiedziana
  miejsce: sale wystawy czasowej, sale edukacyjne w budynku nr 7
*rezerwacja: zgłoszenia przyjmowane od poniedziałku poprzedzającego spotkanie, tel. 12 422-51-55 wew. 290, poniedziałek-piątek: 9.00-12.00, 14.00-15.00

do pobrania: prezentacja i karty zadań

"Madonna w płaszczu opiekuńczym" Giovanni da Gaeta

Wystawie towarzyszy pokaz XV-wiecznego obrazu „Madonna w płaszczu opiekuńczym” - jednego z najważniejszych dzieł włoskiego mistrza Giovanniego da Gaeta.

Dla badaczy twórczości tego artysty kompozycja wawelska jest niezwykle istotna, stanowi bowiem najwcześniejszą z przypisywanych mu prac (powstała w 1448 roku), a jednocześnie pierwszy spośród czterech jego datowanych obrazów.
Dzieło pochodzi z głównego ołtarza kościoła w Ardarze na Sardynii. Do zbiorów wawelskich zakupiono je w 1938 roku w Wiedniu.

Pomimo silnej degradacji warstw technologicznych i widocznych licznych przemalowań nie było w ostatnich latach poddawane zabiegom konserwatorskim ze względu na złożoność i ogromną pracochłonność tego zadania. Kompleksowe prace zdecydowano się podjąć w latach 2017–2019 w ramach projektu „Wawel – dziedzictwo dla przyszłości”.
Sale wystawy
Partner wystawy
Patroni Medialni

Materiały dla mediów

Zarejestruj